• המוקד הארגוני
    שיפור תהליכים וחתירה למצוינות ברכש
  • המוקד הכלכלי
    שיפור הסכמים וחיסכון בעלויות הרכש באמצעות טכנולוגיה ומרכזי ידע
  • המוקד האנושי
    שירותי השמה, מיקור חוץ והדרכות לאנשי הרכש

01.2019

הכנת אומדנים למכרזים

המאמר הנוכחי עוסק בבחינת דרך הכנת האומדנים וצמצום ככל האפשר של פסילת מכרזים כתוצאה מפערים מהאומדנים.

 מה כולל הפרויקט ?

 מטרת הפרויקט הינה בחינה והמלצה על תהליך עבודה להכנת אומדנים מקצועיים ותואמי שוק, אשר יתאמו להצעות הספקים במכרזי הארגון.

למי הוא מיועד ?

הפרויקט מיועד לרשויות ומוסדות הפועלים תחת חוק חובת המכרזים או ברוח החוק.

או חברות פרטיות שמרבות להשתמש באומדנים לבחינת ההצעות שהתקבלו (חברות בינוי ותשתיות למשל )

למה לבצע פרויקט ניתוח הכנת אומדנים  ?

סקר מדגמי שביצענו מעלה שכ-15% מהמכרזים וההליכים שמבוצעים, נפסלים עקב פער גבוה מהאומדן. פסילת מכרז יוצרת עבודה רבה ודחיית הסכמים, ולעיתים גם משפיעה על נראות הארגון אל מול השוק הקבלנים והספקים.

מתודולוגית הפרויקט

הפרויקט אורך כחודש עבודה וכולל מספר שלבי עבודה :

1.      קבלת נתוני המכרזים וניתוח ראשוני של הסכומים, הצעות מחיר וסיבות לפערים.

2.      פגישות וראיונות עם בעלי תפקידים רלוונטיים במחלקות הרולונטיות. במסגרת הראיונות מבוצע ניתוח של תהליך העבודה הקיים, ניתוח של מכרזים בוצעו ונכשלו עקב פערים באומדן והמלצות לעתיד.

3.      ניתוח תהליכי ונהלי עבודה קיימים, מערכות מידע וכיו"ב.

4.      סקר מדיניות אומדנים אצל ארגונים מקבילים

5.      בניית מצגת ביניים (דו"ח מורחב ) הכוללת התייחסות לממצאים שנאספו, והמלצות בהתאם.

6.      תוכנית עבודה בהתאם להחלטות הלקוח הכוללת לוח זמנים, סדר עדיפות ומשאבים נדרשים.

7.      יישום הממצאים.

 

לקבלת פרטים נוספים והצעת מחיר, ניתן לפנות אלינו :  076-5400283 או במייל office@betterbuy.co.il