• המוקד הארגוני
    שיפור תהליכים וחתירה למצוינות ברכש
  • המוקד הכלכלי
    שיפור הסכמים וחיסכון בעלויות הרכש באמצעות טכנולוגיה ומרכזי ידע
  • המוקד האנושי
    שירותי השמה, מיקור חוץ והדרכות לאנשי הרכש

המוקד הארגוני

המוקד הארגוני מתמקד בשיפור התהליכים הארגוניים בתחום הרכש ושרשרת האספקה.
תהליך שרשרת האספקה הינו תהליך מורכב מאד הדורש התאמה של מספר גורמים  פנימיים (לקוחות) וחיצוניים (ספקים), מערכות מידע, מערכת כספית תומכת וניהול משולב.

השרשרת טומנת בחובה מספר כשלים פוטנציאליים בתיאום בין המחלקות השונות בארגון, ובניהול התיאום ע"י ההנהלה הבכירה. לרוב הארגון מתמקד בתפעול השוטף של השרשרת ובכיבוי שריפות.
 ההתעסקות ב"שוטף" מסיתה את הצורך בטיפול בעיקר ובפתרון מערכתי המייעל ומשפר תהליכי עבודה ומביא לחיסכון ,הן בעלות תהליך והן בעלות הרכש.

חברת BetterBuy מציעה בחינה ושיפור של תהליכים ומערכות מידע בתחום הרכש ושרשרת אספקה, בחינת מבנה הרכש והתאמתו לאופי הפעילות, ניתוח עיסוקים, כתיבת נהלי ותהליכי עבודה, ותכנון עבודה (יעדים ומדדים ותוכניות עבודה).