• המוקד הארגוני
    שיפור תהליכים וחתירה למצוינות ברכש
  • המוקד הכלכלי
    שיפור הסכמים וחיסכון בעלויות הרכש באמצעות טכנולוגיה ומרכזי ידע
  • המוקד האנושי
    שירותי השמה, מיקור חוץ והדרכות לאנשי הרכש

7.12.2017

 

עצות ודגשים לרכש שירותי בטיחות

המאמר הנוכחי מדבר על קטגוריה שחוזרת בכל חברה ומפעל והיא שירותי בטיחות.

בדרך כלל מדובר על הוצאה שנתית קבועה שחוזרת על עצמה מיד שנה, אך לאחרונה עקב שינויים שנערכו במדיניות הרגולטור בתחום, יש לשים לב לשינויים גם בעלות השירותים המתקבלים, וגם בהתמודדות עם ספקי הציוד הרלוונטי.

ניהול שירותי בטיחות הוא קריטי מכיוון שאין מדובר בהוצאת רכש רגילה כגון תקשורת או ציוד למשרד, אלא בתחום שנוגע לביטחון השוטף של העובדים בארגון. אף ארגון אינו מעוניין להיתפס ללא הציוד המתאים, או הידע הבסיסי הנדרש כאשר חלילה מתרחשת תאונה.

כל ארגון מעל כ50 עובדים מחויב במינוי ממונה בטיחות על פי חוק. ישנם ארגונים אשר יעדיפו לשכור שירות ממונה בטיחות חיצוני, ויחד עם זאת ישנה האפשרות הכשרת עובדים מן הארגון, ולאחר הסמכה ולימודים מתאימים למנותם לתפקיד ממונה הבטיחות. כיום עומד סטנדרט השעות לפיקוח על כ32 שעות חודשיות על פי תקן, בהתאם לגודל הארגון והוראות המפקח.
היות ונושא שירותי הבטיחות מורכב מטבעו, הוא מתחלק למספר תחומים כגון :

ממונה בטיחות אש – אחת לשנה נדרש כל ארגון לבצע בדיקה של כיבוי האש והשלמת הפערים שעולים בבדיקה. בבדיקה מתבצע סיור בשטח המפעל/מוסד/ארגון ובסופו של דבר מוגש דו"ח שלהבת ע"י כיבוי האש לארגון. מינוי ממונה בטיחות אש אשר ידאג לתקינות אמצעי הבטיחות וכיבוי האש במבנים, הוא האחראי על פיקוח ובקרה של אמצעי כיבוי מתאימים, על איתור ליקויים ומפגעים, ועל הדרכת העובדים

     ממונה בטיחות בלייזר – בעקבות רגולציה בשנים האחרונות יצאו תקנות בטיחות הנוגעות לקרינת לייזר. כל ארגון אשר עובדיו חשופים למוצרי לייזר מסוכנים- המוגדרים כרמה 3 ומעלה, מחויבים במינוי ממונה בטיחות בלייזר. כמות שעות סטנדרטית עבור פעילות זו עומדת על כ8 שעות חודשיות על פי תקן, בהתאם לגודל הארגון והוראות המפקח. בין תפקידי ממונה זה יהיו הדרכת עובדים בנוגע קרינת לייזר, אפיון והמלצת ציוד מגן מתאים, ביצוע בדיקות סביבתיות וסקרי סיכונים, ועוד.

     בטיחות בגובה – בשנת 2008 נכנס לתוקף תקנות בטיחות עבור עבודה בגובה. ביניהם חלה חובה להעברת הדרכת בטיחות אחת לפחות לכל עובד אשר נכלל בהגדרה של עובד בגובה.

הגדרת עבודה בגובה הינה - "כל עבודה שבשלה עלול אדם ליפול לעומק העולה על שני מטרים". מקצועות רבים עונים על ההגדרה הזו וביניהם עבודה על סולמות, בימות הרמה, פיגומים נייחים, גגות, ועוד.

 

בארגונים בעלי פריסה של מספר סניפים כדאי בדרך כלל לסכם ולמנות ממונה אחד ברמה ארצית אשר מרכז את כל נושא שירותי הבטיחות. מניסיוננו, מכיוון שזהו תחום שלפעמים נזהרים מלהתעסק בו ישנן לעתים עלויות מיותרות שאין בהכרח צורך ללקוח, וגורמת להוצאות מיותרת לארגון. ניתן, ע"י ניהול נכון להגיע לרמת הבטיחות הגבוהה ביותר במחיר המשתלם ביותר. כמו בכל הוצאות הרכש, גם כאן, ידע וזמן הם המפתחות להצלחה!   

 

לקבלת פרטים נוספים והצעת מחיר, ניתן לפנות אלינו :  076-5400283 או במייל office@betterbuy.co.il