• המוקד הארגוני
  שיפור תהליכים וחתירה למצוינות ברכש
 • המוקד הכלכלי
  שיפור הסכמים וחיסכון בעלויות הרכש באמצעות טכנולוגיה ומרכזי ידע
 • המוקד האנושי
  שירותי השמה, מיקור חוץ והדרכות לאנשי הרכש

רכש מרכזי – סוגי מבנים והשלכותיהם על ביצועי החברה

בבואנו לנתח את יעילות הרכש בקבוצת חברות או יחידות, אנחנו מעוניינים לבדוק תחילה את מוטת השליטה של מטה הקבוצה בכלל ואנשי הרכש או הכספים בפרט על אופן ניהול ההוצאות בקבוצה.

עד כמה מטה הקבוצה מבקר ובוחן את האספקטים הבאים :

 • רמת המחירים לעומת מחירי השוק ובהתייחס לכח הקנייה הקבוצתי

 • שונות במחירי הקבוצה בקטגוריות שוק דומות

 • שונות בזהות הספקים בקטגוריות שוק דומות

 • תהליכי עבודה שקופים ויעילים

 • רמת הבקרה על התהליכים ועל העלויות ברמת יחידה וברמת קבוצה

 • מערכות מידע תומכות רכש

על מנת לשפר ולהביא ליעילות רכש קבוצתית, קיימים מספר מבנים אפשריים :

 1. רכש מבוזר

כל יחידה מנהלת ומבצעת את כל תהליכי הרכש באופן עצמאי ולעיתים חופף ליחידות הרכש המקבילות בארגון.
במבנה זה, גודל החברה לא מנוצל לכח מול הספקים וחיסכון בעלויות

 מבנה זה מייצג כ- 30% מהארגונים.

      2.  רכש מרכזי

יחידה מרכזית אשר אחראית לביצוע כל פעולות הרכש בעבור יחידות הארגון במטרה לשלוט בהוצאות ולהביא לחיסכון. הרכש המרכזי מבצע רכש אסטרטגי ( תהליכי Sourcing,מדיניות רכש, ניהול ספקים וניהול חוזים) ורכש טקטי (תהליך הזמנות ובקרת ביצועים )

מבנה זה מייצג כ- 25% מהארגונים, ומתאים לארגונים אשר מבצעים רכש זהה בכל היחידות, ומקיימים קשרי עבודה קלושים יחסית עם הדורשים ביחידות.

ארגונים שעברו מרכש מבוזר לרכש מרכזי הביאו לחיסכון של 20% בעלויות הרכש.

      3. רכש מטה


רכש מטה מהווה מעין שילוב בין  רכש מרכזי ורכש מבוזר. קיימת יחידה מרכזית – "מטה רכש" אשר  מבצעת רכש אסטרטגי דוגמת איסוף וניתוח נתוני רכש, ניהול מו"מ והסכמי רכש אסטרטגיים, קביעת מדיניות רכש, ניהול ספקים ובקרת ביצועים.

יחידות הרכש ביחידות כפופות מקצועית למטה רכש ומבצעות רכש מקומי ייחודי, ותפעול הסכמים ( הוצאת הזמנות, בקרת אספקות, מענה לדרישות מקומיות ורכש בהיקפים קטנים יחסית )

מבנה זה מייצג כ- 45% מהארגונים.

ארגונים שעברו מרכש מבוזר לרכש מטה הביאו לחיסכון של כ- 30% בעלויות הרכש.

לאחר שסקרנו את מבני הרכש הנפוצים, נסתייג ונאמר שמדובר בתבניות ארגוניות בסיסיות וחשוב לבחון כל מקרה גופו, ולבצע התאמות בהתאם למבנה החברה ומבנה השוק בו היא פועלת.

למידע נוסף, אנא פנו אלינו למייל Office@betterbuy.co.il  או בטלפון 076-5400283