• המוקד הארגוני
  שיפור תהליכים וחתירה למצוינות ברכש
 • המוקד הכלכלי
  שיפור הסכמים וחיסכון בעלויות הרכש באמצעות טכנולוגיה ומרכזי ידע
 • המוקד האנושי
  שירותי השמה, מיקור חוץ והדרכות לאנשי הרכשמכרזים ובל"מים מקוונים - תהליך עבודה וקטגוריות מומלצות


נתחיל עם וידוי קטן – במהלך שנות עבודתי כאיש רכש נרתעתי מלעסוק ולהכניס ליחידת הרכש כלי רכש מקוונים מתוך חוסר ידיעה של הכלי וחשש מפני שינויים וזניחת שיטות העבודה הישנות והטובות.

רק לאחר ש"חציתי את הכביש" והתחלתי לשווק ולהפעיל את כלי הרכש המקוונים, הבנתי את היתרונות הגלומים בשיטת העבודה, ואת היכולת להפעיל את הכלי במקטעים מסוימים ובקטגוריות ספציפיות .

נחשפתי גם לעוצמת הכלי ולאפשרות לכלול מספר רב של ספקים בו זמנית בתוך זירת מו"מ אינטרנטית, ולהביא לשקיפות השוק וחשיפת העלויות האמיתיות של הספקים הקיימים והתחליפיים.

יחד עם זאת, קיים חשש להורדת מחירים מעבר ליכולת הספק לעמוד בהם ולספק מוצר איכותי ושירות איכותי בזמן – חשש זה הוביל לליווי ראשוני של הלקוחות בהטמעת הכלי ויצירת מספר חסמים אשר יבטיחו קבלת מחיר ושירות מיטבי, שהספק יוכל לעמוד בהם.

לאחר פרולוג קצר, להלן המאמר המפרט את תהליך העבודה הרצוי, דגשים חשובים וקטגוריות מומלצות לביצוע מכרזים ובל"מים מקוונים.


תהליך עבודה :

הכנת המכרז/התמחרות

א. ישיבת התנעה להגדרת פרטי המכרז, אסטרטגיית ההתמחרות, לוח זמנים, הספקים ותנאים מסחריים.

ב. הכנת מסמך הזמנה למכרז המתאר את המוצר, המפרט ותנאי האספקה. אישור הגורמים הרלונטיים בחברה והעברה לספקים. חשוב מאד בשלב זה לשלב את יסודות הרכש האסטרטגי : איתור ספקים חדשים, Benchmark לשיטות עבודה, עלויות ומגמות שוק.

ג. הקמת המכרז והמציעים במערכת .

פרסום המכרז במייל, פנייה לספקים, החתמה על כתב התחיבות  והדרכות על מכרזי דמו.


    תהליך המכרז/ התמחרות

א. במועד שיקבע יערך תיחור דינאמי בין המציעים למשך זמן קצר מוגדר מראש.

ב. כל מציע יקבל הודעת זימון אלקטרונית במייל.

ג. החל במועד פתיחת המכרז, המציעים יוכלו לתת הצעתם באופן מקוון החל ממחיר מקסימום שיקבע על הרוכש, עד למועד סגירת ההתמחרות. (או כל ספק עם הצעת מחיר ראשונית שתקבע מראש עבורו).

ד. בעת המכרז הספק יכול לשנות את הצעתו לפחות במרווחים מינימאליים.

ה. המערכת מאפשרת לקבוע את חלון הזמן בסיום שבו,  מתן הצעה מובילה/כל הצעה תאריך את מועד הסיום.


מבט מנהל המכרז:

 •   

 •   מבט הספק :


דגשים חשובים למכרז המקוון

 • ניתן לבצע מכרז יורד או עולה (מכרז מכירה או הנחה)

 • המערכת תומכת בשיטות שונות לניהול מכרזים (אפשרות לתיחור דינמי מובנה באפליקציה)

 • המערכת תומכת במספר שפות דוגמת עברית רוסית  ואנגלית

 • אסטרטגיית המכרז נקבעת ע"י הרוכש בהתאם ליעדי החיסכון, מאפייני המוצר, מגוון הספקים ומאפייני השוק.

 • במכרז ישתתפו רק ספקים מתאימים שיבחרו ויאושרו ע"י הרוכש.

 • ניתן להגדיר מראש עדיפויות לחלק מהספקים המשתתפים. לדוגמא ספק המועדף בפקטור של 2%, יציע לדוגמא מחיר של 100 ש"ח לפריט – שאר המשתתפים האחרים יראו הצעה של 98 ש"ח.

קטגוריות מומלצות למכרז המקוון


*מלבד הנושאים המופיעים לעיל, כל קטגורית שוק שיש בה 3 ספקים ומעלה, והיקף של 100,000 ₪ ומעלה, ניתן לבצע מכרז מקוון.


לקבלת פרטים נוספים והצעת מחיר, ניתן לפנות אלינו :   076-5400283, 050-8385666 או במייל office@betterbuy.co.il