• המוקד הארגוני
  שיפור תהליכים וחתירה למצוינות ברכש
 • המוקד הכלכלי
  שיפור הסכמים וחיסכון בעלויות הרכש באמצעות טכנולוגיה ומרכזי ידע
 • המוקד האנושי
  שירותי השמה, מיקור חוץ והדרכות לאנשי הרכש

ניתוח עלויות הארגון ( Spend Analysis )

פרויקט ניתוח עלויות (Spend Analysis) בארגונים הינו תהליך סריקת ובדיקת הוצאות הארגון (לא כולל שכר) בהשוואה למחירי השוק הפוטנציאלים (Benchmark) ביחס ליכולת הקנייה ולשוק בו הוא פועל, והצגת פוטנציאל חיסכון בכל קטגוריה.

בשוק הדינאמי והתחרותי שאנחנו חווים בשנים האחרונות, מומלץ אחת לשנתיים-שלוש לבצע ניתוח וקבלת פוטנציאל חיסכון, במטרה לשמור על ערנות הארגון וגורמי ההוצאה, ולספק להנהלת הארגון תמונה רחבה ועדכנית של  הוצאות הארגון ומקסום הרווח התפעולי.

חברת Better Buy מציעה סריקה ובחינה של כל הוצאות הארגון (ללא שכר) ברמה שנתית, ובאמצעות השוואת וניתוח העלויות הקיימות, ספקים קיימים (בהשוואה למאגר הספקים של Better Buy), ניתוח תנאים מסחריים וכיו"ב, החברה מציגה ללקוח תמונה עדכנית של הוצאות הארגון הכוללת פוטנציאל החיסכון בכל קטגוריה ותוכנית עבודה ליישום החיסכון. (נשמח כמובן לקחת אחריות וללוות את הלקוח גם ביישום תוכנית העבודה ויצירת חיסכון משמעותי לארגון )


תהליך עבודה :

 • איסוף נתוני ההוצאה לשנה קלנדרית אחרונה (כרטסת ספקים ו/או כרטסת הוצאות ) לא כולל עלויות שכר.
 • השלמת מידע רלוונטי דוגמת הסכמים קיימים, תהליכי עבודה ועוד.(במקרה הצורך, תיערך פגישה משלימה עם גורמי ההוצאה בארגון )
 • ניתוח הנתונים ופילוחם לקטגוריות רכש
 • חיתוך קטגוריות הרכש עם ההסכמים הקיימים, נתוני הספקים וכיו"ב.
 • ניכוי רכש שאינו זמין לניתוח עקב מגבלות רגולטוריות, תנאי שוק וכבילות חוזית
 • השוואת הנתונים שהושגו ל-Benchmark הקיים בשיטות עבודה, עלויות שוק, ספקים ועוד.
 • יצירת פוטנציאל חיסכון משוער בכל קטגוריה
 • יישום החיסכון בשיתוף הלקוחתוצרי הפרויקט :

 • פתיחת וחידוש הסכמים קיימים או  שמירה על הסכמים איכותיים

 • מדיניות ספקים – שילוב בין נאמנות לספקים לתחלופה ומיצוי פוטנציאל השוק

 • ביצוע מו"מ ו/או מכרזים מקוונים

 • המלצה על יישום שיטות רכש מתקדמות

 • חיסכון פוטנציאלי לארגון וייעול שיטות עבודה