• המוקד הארגוני
    שיפור תהליכים וחתירה למצוינות ברכש
  • המוקד הכלכלי
    שיפור הסכמים וחיסכון בעלויות הרכש באמצעות טכנולוגיה ומרכזי ידע
  • המוקד האנושי
    שירותי השמה, מיקור חוץ והדרכות לאנשי הרכש

שיפור הסכמים וחיסכון בעלויות במגוון קטגוריות

החברה מתמחה בחיסכון במגוון קטגוריות רכש באמצעות ידע וטכנולוגיות רכש או באמצעות  מומחי שוק :