• המוקד הארגוני
    שיפור תהליכים וחתירה למצוינות ברכש
  • המוקד הכלכלי
    שיפור הסכמים וחיסכון בעלויות הרכש באמצעות טכנולוגיה ומרכזי ידע
  • המוקד האנושי
    שירותי השמה, מיקור חוץ והדרכות לאנשי הרכש

הדרכות בתחום הרכש ושרשרת אספקה

נושא ההדרכה

תיאור

מגמות בעולם הרכש

לאן צועד עולם הרכש? מה המגמות הרווחות בפיתוח טכנולוגיות הרכש כיום ? כדי להוביל ארגון רכש מודרני, חשוב להתמצא וליישם את הכלים

ניהול מו"מ

אסטרטגיות ושיטות לניהול מו"מ מול ספקים

רכש מקוון

פירוט והסבר על מגוון הכלים הטכנולוגיים והתוכנות בעולם הרכש והדרכה מקצועית כיצד לתפעל ולהשתמש במערכת הרכש המקוונת של חברת BetterBuy

ניהול ועיתוד מלאי

ניהול ועיתוד מלאי (קטלוג, עצי מוצר, ניהול ומעקב אחר המלאי, ספירות מלאי ועוד )

ניהול ספקים

שיטות למדידת והערכת ספקים, שיטות לחלוקת הספקים לפי חשיבותם לארגון, ניהול נתוני הספקים במערכת המידע, התנהלות וניהול ספקים אסטרטגיים

איתור ספקים

שיטות וכלים לאיתור ספקים בארץ ובחו"ל באמצעות כלים טכנולוגיים/ידניים

ניהול קטגוריות

ניהול הוצאות הרכש לפי קטגוריות שוק הנקבעות לפי קבוצות הספקים והתנהגות השוק

ניהול ביצועים

הקניית מתודולוגיה וכלים למדידה ובקרה של ארגון הרכש ועובדיו