• המוקד הארגוני
    שיפור תהליכים וחתירה למצוינות ברכש
  • המוקד הכלכלי
    שיפור הסכמים וחיסכון בעלויות הרכש באמצעות טכנולוגיה ומרכזי ידע
  • המוקד האנושי
    שירותי השמה, מיקור חוץ והדרכות לאנשי הרכש

הטמעת יעדים ומדדים ותוכניות עבודה לרכש

מערכת יעדים ומדדים הינה כלי המאפשר למנהלים שליטה, בקרה ומעקב אחר ביצועי יחידת הרכש והלוגיסטיקה בהשוואה למטרות ולתוכניות עבודה שהוצבו.

 הכלי מאפשר גם לעובד לדעת מה מצפים ממנו, ומה השאיפות והמטרות של החברה בכלל ושל יחידת הרכש והלוגיסטיקה בפרט.

המערכת מאפשרת בחירה של 3-5 תחומים מקצועיים, ובכל תחום הצבה של 2-5 יעדים ותתי יעדים.

חברת BetterBuy מלווה אותך בתהליך המתודולוגי של בניית יעדים ומדדים ליחידה/ארגון כולל סדנה משותפת למנהלים ולעובדים. הליווי כולל גם benchmark נרחב של יעדים בתחום הרכש והלוגיסטיקה ומדדים לבחינת היעדים.

לאחר מכן נבנה כלי ייעודי אקסלי או אינטרנטי המתממשק למערכת התפעול והכספים ומשמש אותך למעקב ובקרה שוטפים.

להלן דוגמא למערכת יעדים ומדדים אקסלית :